February 17, 2017

Բերիոյ Հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի արտասանած քարոզը Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս-Մկրտիչ մայր եկեղեցւոյ մէջ

 

Փառք եւ օրհնութիւն Ամենակալին, Տէր Աստուծոյ, որ Իր Աստուածային շնորհներու առատութեամբ մեզի հաղորդակից կը դարձնէ Սուրբ եւ անմահ պատարագի մատուցմամբ երկրպագելու եւ հաղորդութեան մէջ մնալու Ամենազօրին։ Եղբայրական ամենաջերմ զգացումներով կ՚ողջունեմ հոգեւոր եղբայր եւ Ֆրանսայի Հայոց թեմի առաջնորդ, կաթողիկոսական պատուիրակ Արեւմտեան Եւրոպայի՝ Վահան սրբազանը, կ՚ողջունեմ մեր շատ սիրելի հոգեւորականաց դասը, նախկին թեմակալ առաջնորդները, կ՚ողջունեմ ձեզ սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ՝ քրիստոնէական սիրով, ազգային ամենաջերմ զգացումներով։ Շնորհք եւ ողորմութիւն մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի։
(…)

Մեր կեանքին մէջ մշակները անոնք են, որոնք մարդ արարածի հանդէպ գութ ունին եւ երբ կը տեսնեն որ անոնք նեղութեան մէջ են՝ իրենց հացը կը կիսեն անոնց հետ։

Հայոց ցեղասպանութենէն անմիջապէս յետոյ մեզի հետ իրենց հացը կիսեցին Սուրիոյ ժողովուրդի զաւակները։ Մեզի հետ ջուրը, երկինքը, հողը կիսեցին Սուրիոյ քաղաքացիները՝ անկախ իրենց կրօնական կամ ցեղային պատկանելիութենէն։ Եւ այսօր երբ Միջին Արեւելքը տագնապի մէջ է եւ քրիստոնեաներուն կը սպառնայ աստիճանաբար հեռացման եւ ահետացման վտանգը եւ սուրիական տագնապին պատճառով մարդիկ պարտաւորուած կ՚ըլլան լքելու եւ հեռանալու հարիւր տարիներէ աւելի իրենց կառուցած եկեղեցիներէն, դպրոցներէն, հաստատութիւններէն, տուներէն, աշխատանքներէն…, այս բոլորին համար աչք պէտք է տեսնելու զանոնք…։ Հովուական եւ հոգեւորական ծառայութեան մէջ երբ կը քարոզենք հոգեւորի մասին, մարդկայնօրէն մենք ակնկալութիւնը չունինք անպայմանօրէն նիւթական որեւէ դրամահաւաքի կամ նուիրատւութեան։ Մենք ամէն բանէ առաջ եւ ամէն բանէ վեր մեր ժողովուրդի զաւակներուն ողորմութիւնը, բայց մանաւանդ աղօթքները կը սպասենք։ Երբ երկինքի դռները թակենք մեր աղօթքներով՝ երկնաւոր ամենազօր մեր Հայրը իր ողորմութիւնը կը թափէ մեր ժողովուրդին վրայ։
Մեր հայրենիքէն՝ Հայաստանէն, Սուրբ Էջմիածնէն մինչեւ Անթիլիաս, Պոլսէն՝ Երուսաղէմ, մինչեւ հեռաւոր անկիւնները աշխարհի, Հայութիւնը իր հաւատքով, Հայութիւնը իր գիտակցութեամբ, Հայութիւնը իր ինքնութեամբ, մշակութային արժէքներով մէ՛կ սիրտ եւ մէ՛կ հոգի դարձած է։

Սիրելի քոյրե՛ր եւ եղբայրնե՛ր, այսօր ուրախութիւնն ունինք ձեզի հետ աղօթակից ըլլալու եւ ձեզի փոխանցելու ամբողջ Սուրիոյ ժողովուրդին պատգամը եւ ակնկալութիւնը։ Ուրախութիւնը ունինք ձեզի հետ աղօթակից ըլլալու եւ այստեղէն ձեր անունով եւ ձեզի հետ պատգամ ղրկելու նեղութեան մէջ գտնուող մեր ազգակիցներուն ու հաւատակիցներուն, թէ իրենք առանձին չեն, լքուած չեն, անտէր ու անտիրական չեն եւ ամբողջ մեր ժողովուրդը իրենց հետ է՝ հաւատքով, աղօթքով, փորձով։ Հաւատքը առանց խօսքի անիմաստ է։ Մեր Տէրը հաց տուաւ, յաւիտենական կեանքին համար բացաւ կոյրերուն աչքերը, շարժեց անդամալոյծներուն մկանները, տուաւ նոր զօրութիւն, նորոգեց մարդկութիւնը….։ Եւ նորոգուեցաւ մեր հայրենի հողն ու ժողովուրդը։ Քրիստոնէական հաւատքի զօրութեամբ պատմութեան բոլոր փոթորիկներուն առջեւ եւ մա՛նաւանդ այսօրուան միջին արեւելեան, սուրիական տագնապին ու փոթորիկին առջեւ մենք իրաւունք չունինք մեր հաւատքի եւ ինքնութեան մէջ տկարանալու կամ ընկրկելու, այլ՝ պէտք է վառ յոյսի լաւատեսութիւնը ունենանք, բանանք մեր աչքերը, տեսնենք մեր ժողովուրդին կարիքները, երթանք եւ օգնութեան ձեռք երկարենք անոնց եւ զանոնք մահուան ձորէն, Խոր Վիրապէն լոյսի աշխարհ բերենք, որպէսզի անոնց շրթները, անոնց կեանքերը, անոնց ստեղծագործ ներկայութիւնը փառաբանութիւն ըլլայ Ամենազօրին։
Փառք եւ օրհնութիւն Աստուծոյ։

Շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւն ֆրանսահայ մեր ժողովուրդի զաւակներուն, անհատ, եկեղեցի, միութիւն, հաւաքականութիւն, որոնք թէ՛ հոգեբարոյական զօրակցութեամբ, թէ՛ նիւթական աջակցութեամբ կը շարունակեն իրենց եղբայրներուն եւ քոյրերուն նեցուկ հանդիսանալ։

Աստուծոյ շնորհը, ողորմութիւնը եւ խաղաղութիւնը բոլորիս հետ ըլլայ։ Ամէն:

 

         
       Kantsasar Weekly  Diario Armenia